شروع دوباره

این اولین خط برای شروع یک مسیر پر پیچ و خم و زیبا بود. 🙂
- به تاریخ هفتم شهریورماه سال یکهزار سیصد و نود و هفت.

پاسخی بنویسید